Modernizarea depozitului de deşeuri radioactive Băiţa – Bihor.

Depozitul Naţional de Deşeuri Radioactive este amplasat în partea central-vestică a munţilor Bihor, în perimetrul minier Băiţa-Plai, o zonă complexă din punct de vedere geologic şi structural care este rezultatul multor perioade de orogeneză şi al activităţilor hidrotehnice.

S.C. GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L., lider în asocierea S.C. GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. – S.C. UTY SYSTEMS S.A. a realizat modernizarea Depozitului Naţional de Deseuri Radioactive de la Băiţa. Principalele lucrări realizate de S.C. GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. au constat în:

Reabilitarea platformei supraterane de recepţie;

Construcţia pe amplasament a unei clădiri administrative;

Reabilitarea galeriei de acces pe primii 250m de subteran;

Reabilitarea întregului sistem de drenaj aferent galeriei direcţionale 50;

Reabilitarea rezervolui de colectare ape pentru apele de înfiltraţie potenţial active;

Înlocuirea echipamentelor şi a dotărilor tehnice uzate în conformitate cu necesităţile rezultate din legislaţia de securitate şi protecţie radiologică naţională şi internaţională.