SERVICII

CONSTRUCTII

Statii de epurare

Statii de pompare

RETELE

Retele alimentare cu apa

Retele canalizare ape uzate

CONSTRUCTII

Drumuri si poduri

FABRICARE

Betoane

Mortare

Prefabricate din
beton

CONSTRUCTII METALICE
SI PARTI COMPONENTE

CONSTRUCTII REZIDENTIALE
SI INDUSTRIALE