STATIE DE EPURARE - PORTA ALBA

Reabilitare staţie de epurare şi introducerea treptei de epurare terţiară – localitatea Poarta AlbăStaţia de epurare Poarta Albă, la execuţia căreia participăm ca membru al asocierii PASSAVANT ROEDIGER GmbH – S.C. GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. – S.C. GRUP ROMET S.A. este proiectată să funcţioneze cu o tehnologie clasică ce asigură separarea şi îndepartarea elementelor impurificatoare conţinute în apele uzate, aducându-se în limitele admise pentru a fi descărcate în emisarii naturali. Staţia este proiectată la o capacitate maxima bazată pe un număr echivalent de 54.864 locuitori.Prin retehnologizarea treptelor mecanică si biologică, precum şi prin introducerea treptei terţiare, staţia de epurare va asigura epurarea apelor uzate din aglomerările Poarta Albă, Valu lui Traian şi Murfatlar.

Schema de epurare aleasă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate şi concentraţiilor indicatorilor de poluare şi urmăreşte reţinerea materiilor în suspensie, a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile, nitrificarea, denitrificarea şi stabilizarea anaerobă a namolului.

Debitele caracteristice la intrarea în staţia de epurare sunt:
Q zi med = 9985 mc/zi = 416 mc/h = 116 l/s
Q zi max = 12980 mc/zi = 541 mc/h = 150 l/s
Q orar max = 676 mc/h = 188 l/s