Zona de recepţie cu două unităţi în exploatare U1+U2 Cernavodă

Activitatea de recepţie şi depozitare a produselor reprezintă o activitate corespunzatoare unei singure unităţi în exploatare şi se desfăşoară în localităţi diferite.

Obiectivele realizate de S.C. GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. în cadrul proiectului de amenajare zona recepţie au constat în:

Clădirea administrativă cu depozite la parter şi birouri la supantă. Parterul a fost realizat integral pentru depozitare, iar în zona supantei s-au amenajat spaţii administrative dotate cu birouri, vestiare, grupuri sanitare şi locuri de odihnă.

Pereţii separatori dintre spaţiul destinat birourilor şi spaţiul general al halei de depozitare au fost realizaţi fără goluri, din panouri uşoare din gips-carton de 1cm grosime cu vată minerală de 10cm, pe structura metalică, asigurându-se incombustibilitatea acestora, cu o rezistenţă la foc de minim 120 minute.

Uşile de acces au fost realizate cu o rezistenţă la foc de 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoînchidere în caz de incendiu.

Stâlpii metalici au fost trataţi cu vopsea termospumantă în două straturi

Finisajele s-au realizat cu vopsea lavabilă, plafoane false şi pavimente din gresie antiderapantă.

Depozit lubrifianţi, depozit vopsele, depozit cherestea.

Hală staţionare utilaje cu regim de inşlţime parter.

Rampă de încărcare-descărcare, o construcţie din beton armat cu pereţi exteriori şi placă turnată pe umplutură de pamânt executată cu loess.

Parcaj auto situat pe platforma amenajată în zona accesului adiacent reţelei feroviare.